Виктор НЕГАНОВ
12 3 4 5 6 7 8 9 10
4 октября 2017
7398
ЗНО для магістрів. Вади і переваги

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2017 № 579 було затверджено порядок організації та проведення ЗНО для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році. Цим порядком передбачається, що кожен такий вступник має реєструватися у ВНЗ(виш), за результатами чого отримує екзаменаційний листок, який разом із паспортом є документами, що надають вступнику допуск до участі в єдиному фаховому вступному випробуванні у спеціально обладнаних приміщеннях за межами ВНЗ. Вступне випробування передбачає виконання тесту, що містить три блоки тестових завдань: тест загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК), тест з права, тест з іноземної мови. За кожен блок тесту, в разі його успішного складання нараховується кількість балів за шкалою 100-200 балів. Конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів виконання тестових завдань блоків Право, ТЗНПК та Іноземна мова.

Так на кожному місці вступника за спеціальністю 081 «Право» у цьому році чекав заздалегідь наліплений листок із зазначенням номеру місця особи(яке відповідає номеру ЗОШИТу, отже фактично ще до тестування варіант тестових завдань був заздалегідь визначений для кожного вступника), П.І.Б. і номеру сертифіката. Якщо аудиторія невелика, то фактично номер місця буде відповідати номеру екзаменаційного ЗОШИТу з переліком тестових питань(загалом 15 унікальних зошитів з номерами 1-15), який надавався інструкторами. Разом із зошитом надавався і бланк відповідей, при цьому на зошит і бланк наліплювались однакові наліпки із штрих-кодом на яких зазначені окрім штрих-коду номер від 1 до 15, що відповідає номеру зошиту, а на оборотній стороні бланку відповідей вступник своїм почерком зазначав номер зошиту, бланку відповіді, що є ідентичні.

18 июля 2017
4804
Як прийняття нових процесуальних кодексів посилює владу Президента

Президентом України Порошенком навесні цього року до Верховної Ради було внесено законопроект №6232, яким пропонується затвердити нові редакції Цивільного, Адміністративного, Господарського кодексів, внести зміни до КПК та інших законів.

Головні спікери Адміністрації Порошенка кажуть про необхідність ухвалення таких змін у зв’язку із запуском нової судової інституції Верховного суду, ліквідацію вищих спеціалізованих судів, а отже для цього начебто треба приймати нові редакції процесуальних кодексів. Одразу зазначу, про те, що таки питання легко можна було б вирішити лише внесенням окремих точкових змін до діючих кодексів в частину процедури касаційного провадження і перегляду справ. Крім того деякі корисні новели, які запропонував Президент на кшталт електронного суду(коли позовні заяви, клопотання і заперечення можливо реєструвати в віддаленому режимі не надсилаючи тони паперу) також можна було внести до діючих кодексів у вигляді окремих глав чи статей.

Виникає питання – навіщо було вносити саме нові редакції кодексів. Детально вивчаючи близький мені Кодекс адміністративного судочинства я з легкістю знайшов для себе відповідь. Оскільки за новою редакцію кодексу значно легше приховати зміни, які явно посилять юридичні позиції сторони Президента України в адміністративному процесі і послаблять позиції простих позивачів-громадян – саме такий шлях скоріш за все був запропонований Президенту паном Філатовим і групою юридичних радників. Так до Особливостей провадження у справах щодо оскарження актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які визначені статтею 266 нової редакції КАС пропонується застосовувати правила ст. 264, 265, яка стосується зовсім іншої категорії справ(щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень) і згідно ч. 2 ст. 264 визначено, що право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт. Крім того обов'язок доказування факту порушення оскаржуваним нормативно-правовим актом прав, свобод та інтересів позивача покладається на позивача. Остання новела щодо обв’язку доказування перекреслює фундаментальні принципи адміністративного судочинства, оскільки позивач по відношенню від суб’єкта владних повноважень значно обмежений у можливостях збирання доказів і в будь яких інших адміністративних справах обов’язок доказування покладається на відповідача-державу.

29 мая 2017
4227
Позапланові фінансові ревізії, податкові перевірки та реакція "Самопомочі"

Інститут позапланових фінансових ревізій господарської діяльності, а також документальних(податкових) перевірок у кримінальному процесі має багаторічну історію і практику правозастосування. Так ще під час прийняття КПК України від 1960 року статтею 60 визначалося право слідчого,  прокурору  і  суду  в справах,  які  перебувають  в  їх провадженні вимагати  проведення ревізій. У Податковому Кодексі статтею 78 визначається порядок проведення документальних позапланових перевірок. Ревізії і перевірки у кримінальному процесі є заходами, за допомогою яких слідство отримує необхідні документальні висновки, акти, які є доказами і які підтверджують або спростовують факти скоєння економічних або службових злочинів певними особами. Разом з тим за останніми законодавчими змінами право щодо призначення таких ревізій, перевірок у кримінальному провадженні перейшло до виключної компетенції суду. Займаючись вивченням питань призначення, проведення, використання висновків позапланових ревізій у кримінальному процесі ще з 2016 року в рамках свого дисертаційного дослідження та вивчаючи судову практику – для мене стало очевидним, що коли законодавець вносив відповідні зміни до КПК, ПК України та Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», залишивши відповідні повноваження лише у суду, він забув чітко визначити процедуру у КПК України за якою слідчий суддя має розглядати відповідні клопотання слідчого, прокурора і призначати або відмовляти у призначенні позапланової ревізії або перевірки.

13 апреля 2017
5641
Як "Верховний дах" заборонив оскаржувати Укази Президента

У цьому році Верховний суд України завершує своє неоднозначну діяльність в системі судоустрою України і на його місці, а також замість Вищих адміністративного, господарського, спеціалізованого судів має бути створений оновлений Верховний суд. Нижче річ зайде про те, як адміністративна палата ВСУ, а також і ВАСУ наприкінці своєї історії прийняли рішення щодо заборони кандидатам оскаржувати Укази Президента України про призначення переможців конкурсів на посади голів ОДА, та які(рішення) мають дуже віддалене відношення до адміністративного судочинства. Але саме головне те, що майже всі судді, які брали участь у цьому «дахуванні» – скоріше за все стануть суддями оновленого Верховного суду. Отже так звана «судова реформа» схоже за все зведеться лише до ще більшого матеріального розшарування у суспільстві і радикального підвищення заробітних плат суддів Верховного суду – 315 тис. грн. на місяць за підрахунками В.Пінзеника. Чи за це у травні 2014 року громадяни віддали на користь ініціатора «судової реформи» Петра Порошенка 54,7% голосів – питання риторичне.

7 марта 2017
3772
Затока-Київ заступника голови Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова

Назва цього блогу така, бо «герой нашого часу» – заступник голови Окружного адміністративного суду м. Києва Євген Аблов став гучно відомий у вузьких суддівських колах саме через судовий процес, який забезпечив дерібан масиву земель загальною площею 614,3 га біля смт. Затока в Одеської області у 2010 році. І не просто тому що він приймав судові рішення, які у подальшому було скасовано Апеляційним судом Одеської області, а тому, що своєю ухвалою суддя Аблов фактично визнав незаконним Рішення Одеського облвиконкому від 11.03.1966 № 174 щодо передачі земельної ділянки загальною площею 614,3 га до Затоківської селищній раді, правомірність якого на той час вже було встановлено рішенням Вищого арбітражного суду України від 13.05.1996 по справі № 123/3, а отже відповідно до процесуального законодавства не є предметом доказування при розгляді інших справ. Після цього рішення, яке у подальшому було скасовано Апеляційним судом Одеської області, але до моменту скасування всі землі фактично було подерібанено Білгород-Дністровською районною радою Одеської області, пане Євгене йде на підвищення та переміщується з м. Одеси до Києва у крісло заступника голови Окружного адмінсуду вже Києва.

9 февраля 2017
6148
Політизоване судочинство та "конкурси" на посади держслужби

За останні пару місяців у судових справах щодо оскарження результатів конкурсів на посади голів Миколаївської, Одеської, Київської, Житомирської, Харківської ОДА та відповідних передчасних указів Президента про їх призначення намітилися певні тенденції, які можуть бути пояснені лише через політико-правовий тиск та конфлікт інтересів.

Крім того, що у грудні журналісти програми Схеми упіймали голову Комісії з питань вищого корпусу державної служби сумнозвісного К. Ващенка на ганку Адміністрації Президента у той самий день 21.12.2016 суддя Верховного Суду України М.Гриців відмовив у перегляді ухвали ВАС України про оскарження указу Президента про призначення голови Харківської ОДА. Отже ця справа вже готується до подання до Європейського суду з прав людини.

У справі з оскарженням результатів конкурсу на посаду голови Київської ОДА суддя Окружного суду Р.Арсірій вирішив з незрозумілих причин змінити відповідача з Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка проводила відповідний конкурс на Нацдержслужбу України, яка лише технічно забезпечує проведення конкурсу, а це в свою чергу призвело до прийняття рішення про призначення колегії суддів та відтермінування розгляду справи по суті ще на 4 місяці на 31.05.2017.

12 3 4 5 6 7 8 9 10
Подтверждено:  
3 427 827 
+5 804
Болеет:  
421 699 
-4 970
Выздоровело:  
2 920 714 
+10 477
Умерло:  
85 414 
+297
Привито:  
13 320 532 
+93 970

29 ноября 2021
больше новостей
delta = Array ( )