здоровье

В погоне за планом вакцинации: началась компания по нарушению прав детей на образование?

13 сентября 2018
10:22
17084
Поделиться:

Минздрав и Минобразования Украины направили главам всех облгосадминистраций официальное письмо с просьбой не допускать не вакцинированных в соответствии с требованиями ВОЗ детей в учебные заведения. Соответствующая информация появилась на сайте Минздрава Украины:

Про діючі норми закону Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки України нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.

Згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”). Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Лікарсько-консультативна комісія може прийняти рішення щодо заборони відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, наприклад - у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві органи освіти.

Напомним, в 2013 году Министерство образования Украины однозначно заявило: школы и садики НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НЕ ДОПУСКАТЬ к занятиям невакцинированных детей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, [email protected]

від 25.05.11 № _ 1/9-389____
на № ___ від

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра Б.М.Жебровський

В том же 2013 году информацию о том, что недопуск не привитых детей в садики и школы противозаконен, сообщили и в Харьковском горздраве:

С подозрением на осложнения после иммунизации медики только лишь в одном Харькове в 2012 году госпитализировали 125 детей, сообщил на пресс-конференции директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. Из этого числа у 15 маленьких пациентов подтвердилось то, что осложнения были вызваны именно вакцинацией.

"У этих детей имели место повышение температуры тела до 39 градусов, местные аллергические реакции на коже. Тяжелых осложнений в виде инцефалитических реакций и нарушения общего состояния не было зарегистрировано", - отметил чиновник.

По его информации полностью отказались от вакцинации по личным убеждениям родители полутора тысяч детей Харькова. Еще 1102 ребенка не были вакцинированы по медицинским показаниям, рассказал Сороколат . При этом чиновник подтвердил информацию на которую неоднократно обращало внимание Главное - в Украине не существует нормативных документов запрещающих посещение непривитыми детьми школ и дошкольных учреждений. По информации Сороколата, допустимый уровень неимунной прослойки в детских коллективах не должен превышать 10% - таковы, якобы, требования санслужбы. Между тем, стоит отметить, что указанный лимит - это проблема самой санслужбы, т.к. администрация детского садика, школы или вуза не имеет права отказать в принятии в учебное заведение непривитого ребенка. Постановления СЭС в случаях запрета являются, как говорят, "филькиными грамотами".

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Украины, отсутствие профилактических прививок у ребенка не может служить причиной отказа в его приеме в детский садик, школу или поступления в вуз. Подробно ознакомиться с правилами оформления отказа от прививок своему ребенку, а также с решениями судов Украины, которые всегда становятся на защиту непривитых детей и их родителей в случае нарушения права ребенка на образование (отказ от принятия в садик, школу или вуз), можно на специализированном сайте Лиги защиты гражданских прав.

В случае, если руководство садики или школы попытается не допустить невакцинированного ребенка к занятиям, юристы и правозащитники рекомендуют сначала написать заявление на имя директора дошкольного учреждения или школы следующего содержания:

Зразок заяви з вимогою допуску дитини до відвідування дитячого садочка (школи)

Директору дитячого садку / школи
.........................................…………
від ...(П.І.Б.), що проживає за адресою...

Заява

Я, ...., мати (батько) дитини ...., дата народження ..., вимогаю негайно припинити порушення прав моєї дитини ________________.

Мною оформлена відмова від усіх щеплень моїй дитині згідно з можливістю, яка надана мені наступними законами України:

Законом України «основи законодавства України про охорону здоров’я»:
Ст. 42 Ризиковані методи ... профілактики ... визнаються допу¬стимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.
Ст. 43 Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втру¬чання здійснюється за згодою їх законних представників.

Закон України «про захист населення від інфекційних хвороб»:
Ст. 12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні ще¬плення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п’ятнадця¬тирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків.

Мені відомо про протизаконну заборону, на яку Ви посилаєтесьі, щодо відвідування дитячих установ дітьми, які не одержали належних щеплень згідно з календарем:

Закон України «про захист населення від інфекційних хвороб»:
Ст. 15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Однак звертаю Вашу увагу на наступні положення Конституції України:

Конституція України:
Ст 8. Конституція України має найвищу юридичну силу. За¬кони та інші нормативно¬правові акти приймаються на основі Кон¬ституції України й повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Ст. 53 Кожен має право на освіту.

а також на наступні закони:

Закон України «Про охорону дитинства»:
Ст. 19 Кожна дитина має право на освіту.

Закон України «Про дошкільну освіту»:
Ст. 6 Принципами дошкільної освіти є: доступність для кож¬ного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкіль¬ної освіти

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:
доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено в праві на освіту

Таким чином, заборона моїй дитині відвідувати садок/школу порушує конституційне право дитини на освіту та низку інших законів України. Ця конституційна норма має силу, вищу в порівнянні із Законом України „Про захист населення від інфекційних хвороб.

У разі, якщо дитина негайно не буде допущена до відвідування садочка (шкорли) мною буде складена заяви до прокуратури щодо про порушення Вами особисто конституційного права моє дитини й подачі позовної заяви до суду.

Підпис, дата

Напомним, суды Украины неоднократно признавали и признают, что запрет непривитым детям посещать садики и школы - противозаконен! Как решение Первомайского городского суда Луганской области, который аннулировал простановление СЭС о недопуске невакцинированного ребенка в детский садик, а также признал, что вакцинация в соответствии с международными актами, ратифицированными Украиной, отечественным законодательством, является сугубо добровольной, а отсутствие прививок у ребенка не может служить причиной для отказа в получении образования в садике, школе или вузе. Решение суда внесено в Единый государственный реестр судебных решений. Таким образом, если СЭС пытается помешать непривитому ребенку посещать садик или школу, родители могут сразу обращаться в суд.

В 2014 году Деснянский районный суд в Чернигове принял решение о том, что непривитым детям можно посещать детские сады, отмечало тогда местное издание 0462.

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


Подтверждено:  
1 921 244 
+17 479
Болеет:  
416 328 
+4 987
Выздоровело:  
1 465 820 
+12 054
Умерло:  
39 096 
+438
Привито:  
432 817 
+13 520

16 апреля 2021
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00084209442138672 [2] => 0.21087503433228 )